Mural marzeń

W październiku 2018 roku zakończył się nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2018. Bibliotekarki opracowały wniosek do tego konkursu i Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach znalazła się w gronie 286 projektów.

Decyzją Komisji Ekspertów dofinansowano 108 projektów, w tym naszą bibliotekę! Dotacja wynosi 8400,- zł. . Od lutego 2019 roku, razem z młodzieżą z Sielca, będziemy realizować zadania pod nazwa „Mural marzeń!”.

Celem projektu jest nauczenie młodzieży działania w grupie: podziału pracy według predyspozycji i zainteresowań, rozmów i negocjacji; poznania mocnych i słabych stron, ćwiczenia w kreatywnym myśleniu. Młodzi ludzie zmierzą się z zadaniami zainicjowanymi przez siebie, wybiorą swego lidera, opracują plan działania, plan wycieczki, zorganizują spotkania z artystą-muralistą, zaplanują prace nad muralem oraz zorganizują imprezę podsumowującą ich pracę. Działania te mają zmotywować młodzież do czynnego brania udziału w życiu ich społeczności, wzmocnią ich kompetencje społeczne, nauczą: pracy w grupie, prowadzenia rozmów z władzami gminy (osobami na stanowiskach) oraz organizacji warsztatów, imprez. Efektem będzie stworzenie miejsca spotkań młodzieży z muralem w tle. Uczestnicy poznają swoje mocne i słabe strony, poćwiczą kreatywne myślenie, nauczą się promować swoje działania.

W tak odnowionym miejscu młodzież będzie mogła się spotykać w wolnych chwilach na rozmowy, wieczory filmowe czy spędzenie wolnego czasu przy grach planszowych, zakupionych z funduszy projektu. Mamy nadzieję, że ten projekt będzie inspiracją dla innych, zmobilizuje młodych ludzi do aktywnego działania na rzecz naszej gminy.