Udział w projektach:

EkoPaka,  Odjazdowy Bibliotekarz,  Narodowe Czytanie,  Fun English,  Angielski 123,  Fundacja Orange
Mała Książka – Wielki Człowiek, Równać Szanse, Promocja Czytelnictwa